Pages

Search This Website

Saturday, 22 October 2022

Voice recorder - Audio recorder. Free, full-featured and simply usable.

Voice recorder - Audio recorder. Free, full-featured, and simply usable.

Voice recorder - Audio recorder
Voice Recorder is a free, full-featured, beautifully designed, and easy-to-use audio recording app for android.
You can use it as a regular dictaphone for recording voice notes and memos, business meetings, interviews, lectures, speeches, concerts, and sleep talking :) or anything else.

Voice recorder - Audio recorder. Free, full-featured and simply usable.

More features and details


• 4 Different audio formats: MP3, high-quality PCM (wave), good quality AAC (m4a/mp4) and AMR (3gp) to save space
• Live audio spectrum analyzer
• Recording in the background even when the screen is off
• Customizable recordings folder
• Selectable audio source (microphones or phone calls)

👔FOR STAFF:

You can record audio of meetings in this voice memo recorder at any time to avoid losing important information. It’s a useful audio recorder & ambient recorder, you can better record work and make audio notes with this audio manager that manages voice memos, an audio player that plays at multiple speeds. 

મિત્રો કોલિંગ દરમિયાન જો તમને થોડા સેકન્ડમાં તે થોડા મિનિટમાં અંતરે બીપ અવાજ સંભળાય તો ચા સાવચેતી થઈ જાઓ કારણ કે સૌથી સરળ અને સહેલી રીત છે કોલ રેકોર્ડિંગ વિશે જાણવાની જો કોલની શરૂઆતમાં જ વચ્ચે વચ્ચે બીપ અવાજ સંભળાય તો શક્ય છે તે સામેવાળા વ્યક્તિ તમારા વાતો રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે.

મિત્રો તમે પણ કોલ કર્યો હોય અને સામેવાળા વ્યક્તિની સ્પીકર પર મૂકી દીધો હોય તો આ સ્થિતિમાં પણ તમે સગા જ રહેવાની જરૂર છે જે કેમકે સ્પીકર ઓન કરતી ને રેકોર્ડિંગ કરવાનું છે એ માટે બીજો કોઈ ફોન કે રેકોર્ડિંગ પાસે રાખીને તમારો અવાજ સહેલાઈથી રેકોર્ડ કરી શકે છે


જો કોલિંગ દરમિયાન અલગ અલગ અવાજ આવતો હોય અને સ્થિતિમાં સાવચે થઈ જાઓ ઘણીવાર તમે વચ્ચે વચ્ચે અવાજ પણ સાંભળવા મળશે તેનાથી તમને કોલ રેકોર્ડિંગ નો ખ્યાલ આવી શકે છે જરૂર એ છે કે તમે કોલિંગ દરમિયાન નાની-નાની બાબતો ધ્યાન  આપો


MULTIFUNCTION of REV VOICE RECORDER:

💬Add markers to the audio note at any time
👏 Super Voice recorder Audio editor - Cut the sound in the middle in the audio app
▶️Audio player & Audio cutter for recording
📌Check the mark to quickly find the marked audio notes
💌Add categories to audio, find voice notes faster
🎹Song recorder & Music recorder: Set audio as ringtone

તમે એ પણ જાણકારી હોવી જોઈએ કે અનેક એપ ડીપ સાઉન્ડ ન આવે તે રીતે કોલિંગ રેકોર્ડ કરે છે આ સાથે તમારી પાસે કદાચ એ સમજાવવાનો ઓપ્શન ન હોય કોઈ કોલિંગ રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યું છે તો આપણા દેશમાં અંગે કોઈ કડક કાયદો પણ નથી પરંતુ આવનાર આવનારા સમયમાં રેકોર્ડિંગ એપ પણ પ્રતિબંધ મુકાઈ શકે છે

VOICE RECORD IN THE BACKGROUND:


😎Conversation Recorder & Singing Recorder
👌Voice record in the background: record voice when the screen is off
🤩Tape recorder. This feature can be turned on or off in the settings

SIMPLE & SMART RECORDER:
🌟Simple and good-looking interface, easy to record audio and trim
🎊Audio manager - Clear audio recording list page, which can be sorted
🧡Easy to share this easy voice recorder pro & audio-recorder

No comments:

Post a Comment